jämföra hjärtstartare

Om du vill jämföra hjärtstartare (vilket är en bra idé om du tänker köpa hjärtstartare) så finns det några olika punkter som du kan titta på. Olika hjärtstartare har olika funktioner och utformningar och du bör fundera på vad du har för behov och önskemål. Här får du en hel del tips vilka funktioner du ska jämföra.

 Funktioner att titta efter när du ska jämföra hjärtstartare

Mäta kompressionskvaliteten
Mäter hjärtstartaren kvaliteten på kompressionerna när du ger hjärt- lungräddning? Funktioner är bra då den hjälper dig att utföra HLR på rätt sätt. Om hjärtstartaren ska kunna användas av vem som helst är det extra viktigt då många in har gått HLR-utbildning (alternativt att det var länge sedan).

Metronom
Har hjärtstartaren en inbyggd metronom som hjälper dig att hålla takten när du ger hjärt- lungräddning? Det är lätt att man dels ger hjärtkompressionerna för långsamt (den takt man ser i filmer och tv-serier är oftast för långsam) och dels att man inte håller en jämn takt.

Flerspråksstöd
Hjärtstartare ska helst klara både svenska och engelska och gärna fler språk än så för att den ska vara lätt att använda för alla.

Hjärtstartare anpassad för barn
På arbetsplatser kan barnstödet kanske vara onödigt och barn får väldigt sällan hjärtstopp. Fundera på om det behövs. Om hjärtstartaren har stöd för användning på barn, jämför då hur de hanterar det rent praktisk. Vissa versioner kräver att man väljer rätt elektroder, andra har en speciell barnnyckel som ska sättas i maskinen. Några löser det genom att man trycker på en knapp på hjärtstartaren. Att behöva välja rätt elektroder kan försena och leda till misstag när det är stressigt. Att klicka på en knapp är förstås enklast, men kan å andra sidan också råka ske av misstag.

Röstinstruktioner
I dag klarar de flesta hjärtstartare att ge instruktionerna via en inbyggd röstmodul. Om den inte klarar det, välj bort den.

Visuella instruktioner
Använder hjärtstartaren en bildskärm där instruktionerna visas genom bilder och är knappar, elektroder etc. tydligt uppmärkta med bilder som visar hur och var den ska användas ökar det chansen att en ovan användaren gör rätt.

Automatisk ljudvolym
Några få hjärtstartare klarar av att justera ljudvolymen utifrån omgivande ljud för att instruktionerna ska vara lätta att höra. Ska hjärtstartare användas i bullriga miljöer som t.ex. i industrier eller där det förekommer trafikbuller kan det här vara en bra funktion.

Felanalys
Klarar hjärtstartaren av att själv genomföra tester för att se om något är fel? Indikerar den det också på ett sätt som är lätt att upptäcka, t.ex. via ljud eller visuellt? Vilka fel upptäcker den? Det kan vara allt från att meddela när batterierna är slut till att göra interna funktionstester.

Uppkopplad?
Det finns hjärtstartare som kan kopplas upp via Wifi eller 3G. För den som skaffar en eller några få hjärtstartare har det ingen större betydelse men på större företag, offentliga miljöer där man behöver hålla reda på en större mängd hjärtstartare är det här en stor fördel. Det går då t.ex. att få ett mail om en av hjärtstartarna upptäcker ett fel. Andra som kan finnas är att det går att se var hjärtstartaren befinner sig (t.ex. om den är stulen, eller om den använts och inte satts tillbaka där den ska vara).

Vilken IP klass har hjärtstartaren?
IP är en klassificering som anger hur tålig en apparat är för fukt och damm. IP klasserna brukar variera för hjärtstartare mellan IP21 och IP56. Desto högre värde desto mer tålig är den. Vilken IP klass du ska försöka skaffa beror på var du tänkt placera den. Ska den sitta i ett kontor är det ganska oviktigt men ska den placeras utomhus eller på en dammig industri ska du försöka hitta en hjärtstartare som har IP56.

Det här vara mina tips när det gäller att jämföra hjärtstartare och de funktioner den har. Det finns förstås mycket annat som kan avgöra när du ska köpa hjärtstartare.  Driftskostnader kan vara avgörande och då måste man räkna in livslängd och kostnader för batteribyten, vad det kostar att köpa nya elektroder och en hel del annat, inte bara inköpskostnaden. Det är alltså inte helt lätt att jämföra hjärtstartare innan inköp om man även ska fundera på priset.
Fundera inte för mycket och för länge, det viktigaste är faktiskt att du köper en hjärtstartare inte att du sparar några hundralappar på att leta upp rätt modell. Hittar du någon som är billig kan du dessutom utgå från att de tar desto mer för service och utbildning (se där, ytterligare något du behöver jämföra om du ska göra det mest optimala inköpet 🙂

Nu har du i alla fall fått lite information så de vet hur du ska jämföra hjärtstartare. Det finns även mer tips i mitt tidigare inlägg: Köpa hjärtstartare kika även där.