Glöm inte att funktionstesta din hjärtstartare

Det är viktigt att kontrollera och funktionstesta hjärtstartare med jämna mellanrum (som minst varje år) för att vara säker på att den fungerar när den väl behövs.

Hjärtstartare har blivit allt vanligare (jag tittar alltid efter om det finns när jag t.ex. besöker restauranger, köpcenter eller andra offentliga platser och nu för tiden finns det nästan alltid en hjärtstartare på plats) men ett problem tycks vara att man glömmer att underhålla dom. Nu är hjärtstartare ofta ganska hållbara, det vanligaste felet är att batterierna har blivit för gamla och den tappat laddning, men för den skull ska man inte strunta i att funktionstesta dom.

De allra flesta hjärtstartare har inbyggda självtestprogram som kan meddela om något är fel men det krävs ändå att någon faktiskt kör dessa självtester för att se resultatet. När det gäller batterier har de flesta modeller funktioner som varnar om batterierna är dåliga t.ex. genom ljudsignaler.

Det är förstås lätt att glömma bort det här. I dag är de flesta stressade med sina ordinarie arbetsuppgifter och då är det lätt att annat prioriteras eller att man helt enkelt inte kommer i håg det. Därför är det bra om man utser en ansvarig och även sätter upp rutiner och har checklistor för få kontroll på om tester gjorts (och öka chansen för att de blir gjorda).

En annan lösning kan vara att du pratar med din leverantör av hjärtstartare och ber om ett serviceavtal där kontroller ingår. Då vet du att det blir gjort. Det kostar förstås en del, men det kostar även att låta den egna personalen lägga tid på det (om det inte finns någon anställd som har tid över förstås).