AED = Hjärtstartare men på engelska

AED står för Automatisk Extern Defibrillator (AED) eller kanske mer korrekt (eftersom det kommer från engelskan) Automatic External Defibrillator. Kan vara bra att veta om du åker utomlands men eftersom hjärtstartare här i Sverige oftast också märks upp med den förkortningen tänkte jag att det kunde vara på sin plats att påminna om det.

External i det här fallet betyder egentligen att det är en bärbar modell av hjärtstartare som alltså kan användas utanför sjukhus eller ambulanser.