Hjärtsäker Zon

Hjärtsäker Zon kan vara intressant att känna till för dig som har en hjärtstartare t.ex. på din arbetsplats. Hjärtsäker Zon är en standard (SS 280000:2015) som är framtagen för att hjälpa företag och organisationer med rekommendationer kring allt som rör hjärtstartare. T.ex. hur de placeras och underhålls, hur man ska utbilda och informera kring dem och mycket annat. Genom rekommendationerna vill man bidra till så bra förutsättningar som möjligt för att rädda liv med hjälp av hjärtstartare.

För att kunna påstå att man har en Hjärtsäker Zon gäller det naturligtvis att man följer rekommendationerna och det bästa är om du tar kontakt med en certifierad utbildare.  De kommer då att hjälpa dig att planera utbildningar, sätta upp riktlinjer och kontrollera att det efterlevs för att du verkligen ska kunna uppfylla standarden.

Om allt är korrekt kan platsen (t.ex. ett företag, ett varuhus eller en sporthall) sedan titulera sig som Hjärtsäker Zon. Det bevisar att man har hög beredskap och kunskap om att hantera hjärtstartare. Marknadsföringsmässigt är det förstås bra att kunna skryta om det, man visar att man bryr sig om sina medarbetare, kunder eller besökare. Anlitar man något av företagen som är medlemmar i Branschrådet för hjärtstartare i Sverige har dom t.o.m ett marknadsföringspaket. Det innehåller bl.a. dekaler, underlag för PR och även rätten att använda deras symbol som visar att platsen är en Hjärtsäker Zon.

Lite att skryta om alltså men det bästa tycker jag förstås är att man nu vet hur man ska rädda liv! 🙂

Vad krävs för att bli Hjärtsäker Zon?

Här är några (inte alla) av det förutsättningarna som krävs för att kunna certifiera sig som Hjärtsäker Zon:

 • Ett avgränsat område
  Det kan t.ex. vara en byggnad (t.ex. ett varuhus), en idrottsplats, ett företag (t.ex. en butik) men också ett enskilt våningsplan i en större byggnad.
 • Hjärtstartare
  Det måste självklart finnas minst en fungerande hjärtstartare på platsen som är godkänd enligt Läkemedelsverkets föreskrifter.
 • Hög beredskap
  Det ska finnas rutiner för larm som ska ske inom en minut och HLR ska också kunna sättas in inom en minut och det får inte ta mer än tre minuter att få hjärtstartaren på plats (om området som ska bli Hjärtsäker Zon är stort kan det alltså behövas fler hjärtstartare och kanske även flera utbildade på olika platser inom området.
 • Underhåll
  Den ansvarige innehavaren måste ha rutiner (och följa dom) för underhåll och kontroll av hjärtstartaren och även se till att den återställs efter användning. Här ingår även att hantera fortlöpande utbildningar. Dels repetetion men också vidareutbildning om det kommer nya riktlinjer men också i fall personal slutar, eller om det kanske byts fabrikat och modell på hjärtstartaren.
 • Utbildning
  Utbildning av hjärtstartare och hjärt- lungräddning måste följa HLR-rådets riktlinjer och utbildning ska genomföras årligen för att inte kunskaperna ska glömmas bort.
 • Information
  Informationen handlar bl.a. om att alla ska känna till var hjärtstartarna är placerade och var man hittar larmrutiner.
 • Skyltning
  Hjärtstartarna måste vara lätta att hitta och ska därför skyltas enl HLR Rådets anvisningar och själva hjärtstartaren ska förstås också vara märkt.
 • Registrering av hjärtstartaren
  Hjärtstartaren ska registreras hos hjärtstartarregistret.

 

Hur gör man då om man vill bli Hjärtsäker Zon?

Du bör ta kontakt med instruktörer som är godkända/certifierade av HLR Rådet för utbildning i Hjärtsäker Zon. Har du redan kontakt med någon försäljare av hjärtstartare är de enklast om du kollar med dom om de är godkända. Du kan även leta efter konsulter eller företag som är med i Branschrådet för Hjärtstartare i Sverige. De kan hjälpa dig med information. HLR Rådet själva har förstås också egna utbildare som kan hjälpa dig.

Om du arbetar med utbildning och vill kunna sälja utbildningar i just Hjärtsäker Zon och du är med i Branschrådet för Hjärtstartare i Sverige kontaktar du dom, annars kontaktar du HLR Rådet.

Det är inte så att någon utbildare eller konsult certifierar dig (eller platsen). Det är du som verksamhetschef på platsen som själv ansvarar för att du följer standarderna och rekommendationerna genom att signera ett intyg. Du behöver alltså egentligen inte anlita någon för att kunna bli Hjärtsäker Zon. Å andra sidan, det är väldigt mycket arbete både med att sätta dig in i alla kriterier och krav och att genomföra utbildningar mm som du ska göra allt själv.