Hjärtstopp vad är det?

Hjärtstopp eller plötsligt hjärtstopp som det även benämns drabbar mellan ca: 10 000 människor varje år. Ungefär hälften av fallen sker utanför sjukhus. Endast ca: 10% av de överlever. Vad händer egentligen när man får hjärtstopp och vad beror det på?

Den vanligaste formen av hjärtstopp beror på att signalsystemet i hjärtat får problem vilket gör att det tappar rytmen och det uppstår sk. ventrikelflimmer. Det är de elektriska signalerna i hjärtat som slutar fungera som det ska. Resultatet är att hjärtat inte kan slå ordentligt och därmed kan det inte heller pumpa runt blod. Hjärtat har alltså inte helt stannat men klarar inte av att göra sitt jobb.

Exakt varför en del drabbas av hjärtstopp är ännu oklart. Det man känner till är några bakomliggande orsaker t.ex. kan en hjärtinfarkt ligga bakom (hjärtinfarkt beror på att hjärtat får syrebrist och tappar förmågan att pumpa blod, det är inte samma sak som hjärtstopp men kan i sin tur leda till det).

Kärlkramp är också en vanlig orsak som liksom hjärtinfarkt kan bero på åderförfettning av hjärtats kranskärl. Det finns även en del mer ovanliga hjärtsjukdomar som kan ge upphov till hjärtstopp.

Det är inte helt ovanligt att till synes helt friska personer drabbas av hjärtstopp och det är inte möjligt att se någon orsak till varför det får det.

Många av de faktorer som ligger bakom hjärtsjukdomar är ärftliga så indirekt är alltså även risken för hjärtstopp ärftligt.

Hjärt- och lungräddning tillsammans med hjärtstartare är den enda fungerade metoden när någon drabbas av hjärtstopp.

Har man däremot en hjärtsjukdom (ärftlig eller inte) kan risken minskas med olika metodern allt från medicinering, motion etc. beroende på vilka problem man har.